LoginKapelica v središču vasi

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica v Šmartnem ima na zadnji stranici upodobljenega Sv. Martina.

Kapelica v središču vasi - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Preprosta arhitektura precej velike kapelice sredi vasi Šmartno kronana z visoko skodlasto streho.

Kapelica v središču vasi - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Skodlasta streha s poudarjenim strešnim zaključkom.

Kapelica v središču vasi - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Križani v kapelici sredi Šmartnega pri Slovenj Gradcu.

Kapelica v središču vasi - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Kapelica s konca 19. stoletja. Ima dvokapno opečno kritino. Gladke fasade členi polkrožno zaključen vhod. Ob vhodu na levi strani je majhna ovalna niša s kropilnikom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Med 1740 in 1750, so povezali homško cerkev, ki je postala pomembna romarska pot, z grobno kapelo na šmarškem pokopališču, tako da so med njiju postavili 14 postaj Križevega pota. Ta kapela je bila po vsej verjetnosti del tega križevega pota. Nekaj let nazaj so ponovno postavili križev pot k romarski cerkvi na Homcu, ki pa se sedaj začne pri Gortnerjevi kapeli.

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina. Zbornik, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 202; Anton Rataj, nadžupnik in dekan nadžupnije Šmartno pri Slovenj Gradcu, 2011.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12353

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti na severozahodnem robu vasi, pri hiši Šmartno pri Slovenj Gradcu 36.
Šmartno pri Slovenj Gradcu
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol.

Povezave k leksikonu