LoginHladetova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Hladetova kapelica stoji v križišču vaških poti in ob domačiji Hlade.

Hladetova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica zaprtega tipa členijo jo segmentno zaključen vhod in poudarjen trikotni zaključek na pročelju ter z okvirjem poudrajeni plitki niši.

Hladetova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Morda je bila kapelica tudi kdaj poslikana, v njej je le križani. Zdi se kot da bi bile pred zadnjim beležem poslikane tudi zunanje niše.

Hladetova kapelica - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapelica zaprtega tipa s segmentno zaključenim vhodom in plitvima nišama ter nišami na stranskih fasadah, je iz leta 1848.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zakaj je bila kapelica postavljena ni znano. Postavili pa so jo istočasno z hišo leta 1848. Obnovljena je bila leta 2009.

Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. Koroški tednik, let II, št. 37, 24. september 1998, str.7.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

15070

Geografska določitev lege

Kapelica stoji zahodno od domačije Hlade, Vrhe 14.
Vrhe 14
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

druga četrtina 19. stol., 1848

Lastnik / Varuh

JAKOB Franc

Povezave k leksikonu