LoginNabernikova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Pistoška oziroma Nabernikov kapelica, preprosta, brez arhitekturne členitve in s kipcem Marije.

Pistoška kapelica - Slika 1

Opis

Preprosta kapelica zartega tipa.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelico postavil Jože Podkržnik na mestu, kjer je stal lesen križ.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti, zahodno od cerkve sv. Duha. Ob hiši Podgorje 142.

Čas nastanka

1981

Lastnik / Varuh

Nabernik Veronika, Hudej Mira

Povezave k leksikonu