LoginKrižanovo znamenje

Foto: Mojca Štuhec 2011

Križanovo znamenje - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Križanovo znamenje - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Znamenje z nišo in štirikapno skodlasto streho, ima ohranjeno profilacijo iz druge polovice 19. stoletja.Kapelica je pravokotnega tlorisa, spodnji del je v grobem kamnu medtem ko je zgornji del zglajen, krije jo piramidalna streha s skodl. Kapelica je neposlikana, v njej je križani, obdan z vencem rož.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica stoji v križišču hribovskih cest pod Uršljo goro, pri domačiji Križan.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12367

Geografska določitev lege

Znamenje stoji jugovzhodno pod Uršljo goro, ob lokalni cesti, pri domačiji Križan, Zgornji Razbor 45.
Zgornji Razbor 45
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh

Repotočnik Ivana, Levstikova 10 Slovenj Gradec