LoginKončeva kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Končeva kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Končeva kapelica na robu gozdiča in travnika, severozahodno od cerkve sv. Daniela.

Končeva kapelica - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica zaprtega tipa je iz druge polovice 19. stoletja. Gladke fasade členi segmentno zaključen vhod z nišama na stranskih fasadah.

Legenda, zgodovina, pravljica

Preprosta kapelica zaprtega tipa, v kateri je kip Marije z detetom.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12366

Geografska določitev lege

Kapelica stoji severovzhodno od cerkve sv. Daniela.
Zgornji Razbor
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

druga polovica 19. stol.