LoginNagrobnik Janezu Lenartu

Foto: Vinko Skitek 2011

Nagrobnik Janezu Lenartu

Nagrobnik Janezu Lenartu - Slika 1

Opis

Nagrobnik je sestavljen iz dveh marmornih kvadrov postavljenih eden vrh drugega. Na drugega je postavljen pravokotni kvader s šilastim zaključkom pri vrhu, kateri pa se nadaljuje v kamnit križ.

Upodobljeni motivi / napisi

Na vrhu spomenika je vklesan kelih s hostijo. Na spomeniku so upodobljeni spominski napisi:
Tukaj počiva velečastiti GOSPOD
JANEZ LENART
Kan.(onik) šk.(ofije) duh.(ovni) svet.(nik) in nadžupnik
V Šmartnu.
Roj. 27.III.1842 v Cirkovcah
Nadžupnik v Šmartnu od 16. IX.1900
Umrl 22.IV.1932«

V spodnjem kvadru še en posvetilni zapis:
» Služabnik božji od dela zdaj tukaj počivaj
Plačilo za trud nekdanji pa v Bogu uživaj.«

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Spomenik se nahaja na pokopališču v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.
Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

1932

Lastnik / Varuh

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Povezave k leksikonu