LoginKapelici pri cerkvi sv. Miklavža

Foto: Mojca Štuhec 2011

Ambient Šmiklavž s kapelicama.

Kapelici pri cerkvi sv. Miklavža - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Zahodna kapelica.

Kapelici pri cerkvi sv. Miklavža - Slika 2

Kapelici sta zaprtega tipa in kvadratnega tlorisa, pročelje členita polkrožni vhod in trikotni zaključek, poudarjeni so robovi kapelice in robovi polkrožnih slepih niš na ostalih treh stranicah.

Kapelici pri cerkvi sv. Miklavža - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podoba Miklavža v vzhodni kapelici.

Kapelici pri cerkvi sv. Miklavža - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Z vzhodne strani pogled na kapelici s cerkvijo.

Kapelici pri cerkvi sv. Miklavža - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Enaki, pravokotno oblikovani kapelici iz 19. stoletja členi polkrožen vhod s trikotnim zaključkom nad vhodom, ter slepi loki na stranskih fasadah.

Legenda, zgodovina, pravljica

Gospa Mirkac iz hiše Šmiklavž 19, pri cerkvi sv. Miklavž je povedala da sta kapelici imenovani tudi Končičeva in Grešonikova, v prvi je kip Miklavža v drugi pa Marije.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

8014

Geografska določitev lege

Kapelici stojita južno od župnijske cerkve sv. Miklavža.

Čas nastanka

19. stoletje