LoginSpomenik Lado Mavsar-Ronko

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik Lado Mavsar- Ronko

Spomenik Lado Mavsar-Ronko - Slika 1

Opis

Bronasti doprsni kip narodnega heroja Lada Mavsar-Ronka, stoji na marmornatem kvadratnem podstavku.

Legenda, zgodovina, pravljica

Lado Mavsar- Ronko (1923-12944), narodni heroj. Kapetan Ronko je bil doma iz Notranjskih goric pri Ljubljani. Otroška leta je preživel doma v napredni delavsko-kmečki družini. Oče je iskal dodatni vir dohodka na raznih gradbiščih in sin se je tako izučil za zidarja.
Partizan je postal decembra 1941. Očeta, aktivista OF, so fašisti ubili 1942. leta. Mavsar se je bojeval v različnih partizanskih enotah; v Borovniški četi, v Šercerjvem bataljonu, Notranjskem odredu in Krimskem odredu.
Ob ustanovitvi Šercerjeve brigade je Ronko prišel v to enoto, pa v Tomšičevo brigado in pozneje v Dolomitski odred. Februarja 1943 je bil ranjen. Maja je bil povišan v kapetana in je vodil 4. bataljon Šercerjeve brigade v mnogih akcijah po Suhi krajini in Dolenjski.
Lado Mavsar-Ronko je na Štajersko prišel s 14. divizijo. Enaindvajsetletni komandant 1. bataljona Šercerjeve brigade je bil uspešen in proslavljen starešina, izredno pogumen in priljubljen med borci. Padel je v februarski ofenzivi 1944. leta na Graški gori, gori jurišev. Pokopan je v skupni grobnici na pokopališču v Šmiklavžu.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
NARODNI HEROJ, LADO MAVSAR, RONKO.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kip stoji v spominskem parki herojev v centru Slovenj Gradca za cerkvijo sv. Elizabete.
Trg Svobode
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

1967

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu