LoginCerkev sv. Urha v Podgorju

Foto: Vinko Skitek 2011

Cerkev sv.Urha v Podgorju

Cerkev sv. Urha v Podgorju - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Zvonik cerkve sv. Urha

Cerkev sv. Urha v Podgorju - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2011

Cerkev sv. Urha v Podgorju

Cerkev sv. Urha v Podgorju - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Cerkev sestavljajo zvonik, pravokotna ladja in 3/8 sklenjeni prezbiterij z zakristijo. Zvonik je bil obnovljen leta 1626 in povišan leta 1839, ladjo so poznobaročno prezidali v tretji četrtini 18. stoletja. Prezbiterij je še gotski, oprt na zunanjščini z oporniki, v notranjščini pa pokrit z zvezdastim obokom, katerega rebra povezujejo sklepniki. Medtem ko je zvonik poznogotski, prizidek in ladja v zasnovi verjetno iz 14. stoletja, je prezbiterij zagotovo nastal po turškem požigu cerkve leta 1476.

Legenda, zgodovina, pravljica

Župna cerkev sv. Urha v Zgornjem Podgorju, ki se prvič omenja leta 1375, je leta 1790 postala sedež kuracije in leta 1891 župnije.

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina. Zbornik, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 198.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3256

Geografska določitev lege

Cerkev stoji ob cesti na severovzhodnem robu naselja Podgorje.

Čas nastanka

1375, 1626, 1839

Lastnik / Varuh

Župnija Podgorje

Povezave k leksikonu