LoginGrbovna plošča na cerkvi sv. Martina

Foto: Vinko Skitek 2011

Grbovna plošča na cerkvi sv. Martina

Grbovna plošča na cerkvi sv. Martina - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Grbovna plošča na cerkvi sv. Martina

Grbovna plošča na cerkvi sv. Martina - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Grbovna plošča ima obliko ščita, ki ima levo in desno stranico polkrožno vbočeno, zgornjo stranico pa polkrožno izbočeno. Na grbovni plošči so naslikani različni motivi.

Upodobljeni motivi / napisi

Grbovna plošča je razdeljena na štiri osnovna polja, ki jih označuje črn križ. Zgornje levo in spodnje desno polje se še delita na pol po diagonali. Tako je v zgornjem levem polju v zgornjem delu upodobljen lev na rumeni podlagi, v spodnjem delu pa so naslikane rdeče belo rdeče črte. Enaka poslikava je tudi v spodnjem desnem kvadratu. V zgornjem desnem delu grba je naslikana podoba cerkve na hribu, ki ima zvonik ločen od cerkvene ladje. V spodnjem levem delu grba pa je naslikana podoba sv. Martina.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Grbovna plošča se nahaja na župnijski cerkvi v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.
Šmartno pri Slovenj Gradcu
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Lastnik / Varuh

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Povezave k leksikonu