LoginSpomenik borcem I. Pohorskega bataljona

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik borcem I. Pohorskega bataljona

Spomenik borcem I. Pohorskega bataljona - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik borcem I. Pohorskega bataljona

Spomenik borcem I. Pohorskega bataljona - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Granitni obelisk s petimi železnimi ploščami, posvečen padlim borcem I. Pohorskega bataljona 1942.

Legenda, zgodovina, pravljica

Delovni ljudje občine Slovenj Gradec praznujejo občinski praznik 2. junija. Borci 11. SNOUB Miloša Zidanška (Pohorske brigade) so izbojevali 2. junija 1944 pod Veliko in Malo Kopo pomembno zmago nad večkrat močnejšim sovražnikom. Zidanškova brigada se je bojevala od Pohorja do kočevske, od Dolenjske do Celovca. Izbojevala je številne zmage v spopadih z m,nogo močnejšim in do zob oboroženim sovražnikom. V bojih, ki jih je bojevala, je onesposobila več kot 4000 sovražnikovih vojakov in uničila ali zaplenila velike količine vojaškega materiala. To je bil velik prispevek narodnoosvobodilnemu boju naših narodov in narodnosti in končni zmagi nad okupatorjem, boju, v katerem je dalo svoja mlada življenja 2000 borcev in starešin brigade.
Pod granitnim obeliskom je na petih podstavkih pritrjenih pet železnih plošč s posvetilom.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na petih ploščah:
BORCEM I. POHORSKEGA BATALJONA ZA BOJE NA MISLINJSKEM SEDLU, POD VELIKO KOPO IN V SKRIVNEM HRIBU JESENI 1942.

ENOTAM 4. OPERATIVNE CONE- POHORSKEMU ODREDU, XI. SNOUB MILOŠ ZIDANŠEK, BRIGADAM XIV. DIVIZIJE IN II. POHORSKEMU ODREDU- JE BILO TOD OPERATIVNO OBMOČJE POHORSKIM KMETOM ZA VELIK PRISPVEK,
KI JE OMOGOČIL NARODNOOSVOBODILNI VOJSKI NOVE BOJE DO KONČNE ZMAGE.

V POBOČJU CAJNSKE PLANINE, TEMNIŠKEGA IN DRČ SO V ŠESTIH PARTIZANSKIH BOLNIŠNICAH TOVARIŠKO NEGOVALI MNOGE RANJENCE NOV IN POJ.

IZ POHORSKIH GOZDOV SO TEHNIKE- SEVER, SOVA, KRIŠTOF- STANE ILC IN DRAVA S PARTIZANSKIM TISKOM RAZVNEMALE ODPOR.

XI. SNOUB MILOŠ ZIDANŠEK- POHORSKA JE PO TEM GREBENU POHORJA 2. JUNIJA 1944 IZBOJEVALA ZMAGOVIT BOJ.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

EŠD 8064

Geografska določitev lege

Spomenik stoji pod Malo Kopo nad Partizanskim domom, Gradišče 168.
Gradišče
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

3.6.1984

Umetnik / Umetnica

Zasnova: ing. arh. Jožko Fras, Posvetilno besedilo: prof. Ferdo Fischer- Mojka, Plošče izdelali jeklarni iz železarne Ravne

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu