LoginZidna niša na cerkvi sv. Martina

Foto: Vinko Skitek 2011

Zidna niša na cerkvi sv. Martina

Zidna niša na cerkvi sv. Martina - Slika 1

Opis

Zidna niša ima pravokotno obliko in v njej se nahaja poslikava.

Upodobljeni motivi / napisi

V zidni niši je naslikana podoba sv. Martina

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Zidna niša se nahaja na zvoniku župnijske cerkve sv. Martina v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.
Šmartno pri Slovenj Gradcu
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Lastnik / Varuh

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Povezave k leksikonu