LoginFreska sv. Krištofa na župnijski cerkvi na Selah

Foto: Vinko Skitek 2011

Freska sv. Krištofa na župnijski cerkvi na Selah

Freska sv. Krištofa na župnijski cerkvi na Selah - Slika 1

Opis

Freska ima pokončno pravokotno obliko in je na vrhu polkrožno zaključena.

Upodobljeni motivi / napisi

Na freski je upodobljen sv. Krištof, ki na svoji rami nosi Jezusa, v podobi majhnega otroka.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Freska je naslikana na zunanji fasadi cerkve sv. Roka na Selah
Sele
2380 Slovenj Gradec

Lastnik / Varuh

Župnija Sele

Povezave k leksikonu