LoginNagrobnik dr. Jožefu Schutzu

Foto: Vinko Skitek 2011

Nagrobnik dr. Jožefu Schutzu

Nagrobnik dr. Jožefu Schutzu - Slika 1

Opis

Kamnit spomenik stoji na kamnitem kvadru pravokotne oblike. Spomenik ima pokončno pravokotno obliko, ki je na vrhu polkrožno zaključena. Na vrhu se spomenik končuje s kamnitim križem. Na spomeniku je posvetilni zapis.

Legenda, zgodovina, pravljica

Šuc (Schutz) Jožef, duhovnik, publicist in politik, je bil rojen 6. marca 1837 na Ponikvi pri Grobelnem, kmetu Martinu in Heleni r. Tuner, umrl je 14. jun. 1900 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Po odlično opravljeni gimnaziji (1850–1858) v Mariboru je študiral v Celovcu in Mariboru 1858–1862 bogoslovje. Mašniško posvečenje je prejel leta 1862. Kaplan je bil od 1862–1866 v Jarenini, kasneje v Vuzenici in Strmcu (Nova cerkev), nadaljeval je študij 1866–1868 v Rimu v Animi. Zatem je bil kaplan v Slovenski Bistrici in nemški pridigar ter katehet v Celju. V letu 1871 je bil provizor v Šmarjeti pri Rimskih Toplicah in v Slovenj Gradcu ter promoviran za doktorja v Gradcu. Kot župnik v Slovenj Gradcu 1874–1884 je bil izvoljen v štajerski deželni zbor (1878). Od 1885 pa do svoje smrti je župnikoval v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Jožef Šuc je ob proslavi 100–letnice mariborske gimnazije leta 1858 deklamiral slovensko odo Davorina Trstenjaka (N 1858, 258); na besedi mariborske čitalnice leta 1863 je govoril o cerkvenopolitičnem položaju. Napisal je dramski prizor Pogovor o Zveličarjevem rojstvu, katerega so uprizorili bogoslovci leta 1860. Objavil je Drobtinice leta 1863, (307–11); nabožne in cerkveno-pravne prispevke v ZD (1864, 5–6, 11, 55; 1868, 84, 92; 1870, 114 sl.). V Ljubljani je izdal leta 1868 Konkordat, Cerkev, Šola, leta 1870 je izdal v Ljubljani Slovenci! Snujte si katoliško–slovenska politična društva (ponatis iz ZD 1870). Bil je idejni pobudnik in začetnik (Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec) konservativne slovenske katoliške politične organizacije. Ustanovil je okrajno hranilnico; po njegovi zaslugi je prešlo v Slovenj Gradcu okrajno zastopstvo v slovenske roke; kot deželni poslanec je izposloval železnico Velenje–Dravograd.

Vir: (Prim.: r. matice; osebni list (ŠkAMrb); Glaser III, 33 (popravi Jožef v Jurij!); IV, 256, 437; Pajkovo gradivo; Simonič 510; Vošnjak I, 133; SN 1870, št. 64; SGp 1874, 156–7; 1878, št. 4, 28; št. 38, 305; 1900, št. 25, 4; Fr. Kovačič, Spomenica ob 70-letnici lavant. bogosl. učil. v Mrbu. Mrb 1929, 14–5 (popravi smrtni datum!); Fr. Baš, ČZN 1931, 40–3, 49, 70, 87; 1940, 71–4 (J. Soklič); 1969, 518 sl. (V. Melik). Rhr.), http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:3664/VIEW/.

Upodobljeni motivi / napisi

V zgornjem delu spomenika je nad napisom izklesana podoba keliha s hostijo, ki se križa s križem in palmovo vejo. Napis na spomeniku se glasi:
»Tukaj počivajo
častiti gospod
Jožef Schutz
doktor
bogoslovja, nadžupnik
in dekan v Šmartnem.
Rojen 1837.
Umrl 1. juni 1900
Bog jim daj večni mir.«

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Nagrobnik stoji na pokopališču v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.
Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

1900

Lastnik / Varuh

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Povezave k leksikonu