LoginErmanova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Ermanova kapelica stoji nad vasico Troblje.

Ermanova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Ostanek poslikave na Ermanovi kapelici.

Ermanova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Neogotska arhitekturna členitev kapelice.

Ermanova kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Neogotska bifora členi Ermanovo kapelico.

Ermanova kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podoba Trpčega Kristusa v Ermanovi kapelici.

Ermanova kapelica - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Kapelica z neogotsko oblikovanim vhodom, stranskimi nišami in poudarjenimi vogali je z začetka 20. stoletja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Za Hermanovo kapelo je znano kdo in kdaj jo je zgradil.
Ob času zidave kapele, leta 1900, je Hermanovo posestvo vodil Luka Pogač, ki je bil ključar župnijske cerkev v Pamečah in krajevni župan. Ko je bila kapela končana, je povabil tedanjega mariborskega škofa Ivana Napotnika, da jo je leta 1901 blagoslovil.
Po pripovedovanju Marije Meh so kapelo leta 1929 obnovili. Kasneje pa je niso obnavljali več.

Vir: Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. Koroški tednik, let III, št. 8, 25. februar 1999, str. 7.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis nad okni je slabo viden: »…prosi za nas.« poleg napisa je bila vidna še letnica (190?). vhod nad kapelo krasita podobi dveh angelov, ki v roki držita napis.
V notranjosti kapele sta dve manjši freski sv. Boštjana in sv. Roka (priprošnjika za zdravje). Na glavni steni kapele, nad oltarjem božjega groba, je nekoč stal kip Lurške Matere božje, kateri je kapelica posvečena. (Kip je bil v požaru poškodovan).

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

15044

Geografska določitev lege

Kapelica stoji v pobočju nad naseljem Troblje, jugovzhodno od domačije Erman, Pameče 247.
Pameče 247
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

začetek 20. stoletja

Lastnik / Varuh

Branko Meh

Povezave k leksikonu