LoginKapelica pri domačiji Štrufej

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica stoji na robu polja ob glavni cesti Slovenj Gradec-Mislinja, v ozadju vidno gospodarsko poslopje domačije Štrufej.

Štrufejeva kapela - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kvadratni tloris in visoka kapelica ustvarjata precej prostorno notranjščino kapelice.

Štrufejeva kapela - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Pretirano neogotsko zašiljena bifora na kapelici.

Štrufejeva kapela - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kip Srca Jezusovega v kapelici.

Štrufejeva kapela - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Neogotsko oblikovana kapelica kvadratnega tlorisa, zaprtega tipa. Kvadratni tloris in visoka kapelica ustvarjata precej prostorno notranjščino kapelice.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zgodba o nastnaku kapele ni znana.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12357

Geografska določitev lege

Kapelica stoji južno ob cesti Slovenj Gradec - Mislinja, severovzhodno od domačije Štrufej, Tomaška vas 139.
Tomaška vas 139
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh

Kac Franc in Patricija, Sekavčnik Jožica