LoginHerčev mlin in žaga

Foto: Mojca Štuhec 2011

Sklop Herčevega mlina z žago od leta 2009 muzej "in situ".

Herčev mlin in žaga - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Pogon vodni koles na zajezeni Mislinji.

Herčev mlin in žaga - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

V Herčevi žagi, rekonstrukcija vodnega mehanizma žage.

Herčev mlin in žaga - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Tradicionalno zasnovan kompleks žage in mlina ob vodi na Herčevi domačiji iz začetka 20. stoletja.
Žaga venecianka, mlin na kamne s stopami, lesene rače, mlinščica ter jez z zapornico so funkcionirali še v začetku osemdesetih let 20. stoletja. Po dokončni zaustavitvi naprav je začela celota postopoma propadati.

Legenda, zgodovina, pravljica

"V zadnjih desetih letih so objekti doživeli dve temeljiti obnovi. Prvo v letih 1998 in 1999, ki pa ob administrativnih zadržkih pri obnovi jezu na Mislinji ni privedla do zastavljenega cilja - vzpostavitve muzeja »in situ«. Zaradi neurejenega dotoka vode so namreč ponovno propadle lesene rače in obe vodni kolesi. Na iniciativo in večinoma z udarniškim delom Vaške skupnosti Turiška vas je v juliju in avgustu 2009 potekala druga celovita obnova kompleksa, ki je vključevala rekonstrukcijo izvirnega jezu z zapornico, obnovo mlinščice in rač, izdelavo novih vodnih koles ter obnovo mehanizmov mlina in žage. Spomeniško območje, pod upravo Koroškega pokrajinskega muzeja, je danes pripravljeno za svoje novo poslanstvo – prikaz dela in načina življenja v kmečki žagi in mlinu v prvi polovici 20. stoletja."

Vir: Lilijana Medved, uni.dipl. etnologinja, ZVKDS OE Maribor.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

8052

Geografska določitev lege

Na severnem robu Tomaške vasi ob strugi Mislinje.

Čas nastanka

prva četrtina 20. stoletja

Lastnik / Varuh

upravlja Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu