LoginPark herojev

Foto: Vinko Skitek 2011

Park herojev

Park herojev - Slika 1

Opis

V Perku herojev je marmornata grobnica, v kateri je žara s pepelom narodnega heroja Franja Vrunča-Buzde, posmrtni ostanki nekaterih borcev 1. pohorskega bataljona, 11. SNOUB Miloša Zidanška, 14. divizije in 17. divizije 3. jugoslovanske armade, vsega skupaj 34 borcev NOB. V aleji ob grobnici so doprsni kipi treh narodnih herojev.

Legenda, zgodovina, pravljica

Grobnica je posvečena 323 padlim borcem, talcem in žrtvam nacističnega nasilja iz občine Slovenj Gradec. Med njimi je 34 borcev iz Slovenj Gradca, ki so padli v drugih krajih naše domovine ali umrli v nemških taboriščih.
Park herojev in grobnico- simbola upora, svobode in graditve- so občani uredili ob 20-letnici vstaje jugoslovanskih narodov in narodnosti.
Izbira kraja za grobnico je utemeljena. V Završah nad Mislinjo je padla 17.1.1943 patrulja Pohorskega bataljona. Štiri padle partizane- Pepco Tekauc iz Šoštanja, Karla Dolinška-Čikota iz Kisovca, Franca Hudomalja-Milorada iz Zagorja in Karla Rotovnika-Gojka z Legna- so Nemci pripeljali v Slovenj Gradec in jih mrtve na tem mestu zasramovali. Zato so izklesane štiri podobe na kamnitem bloku.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na manjšem marmornatem kvadru:
KAMEN TEGA SPOMENIKA HRANI ŽARO S PEPELOM NARODNEGA HEROJA FRANCA VRUNČA- BUZDE.

Na marmornatem bloku so vklesane besede:
VSE MUKE SO PREŠLE, VSEH BORB TEŽAVE,
IZ SUŽNOSTI SE NAROD JE OSVOBODIL.
O DNEVI ZMAG, O ČAS PONOSNE SLAVE!
NAJ BO SPOMIN NA VAS, KI TE DOBRAVE S KRVJO
STE NAPOJILI, VEČNO ŽIV!

V SPOMIN TRISTOTRIINDVAJSTETIH BORCEV, TALCEV IN
ŽRTEV FAŠISTIČNEGA NASILJA IZ MISLINJSKE DOLINE.
ŠTIRIINTRIDESET BORCEV IZ SLOVENJEGA GRADCA JE ŠIROM NAŠE DOMOVINE IN ZA ŽICO NEMŠKIH TABORIŠČ ŽRTVOVALO SVOJA ŽIVLJENJA ZA SVOBODO.
Vrunč Franc, Slemenik Oskar, Januška Ferdo, Mlekuž Ervin, Železnikar Vinko, Brence Armin, Druškovič Jože, Kristan Ivan, Klančnik Ivan, France Zdravko, Juvan Pavle, Hajtnik Viktor, Škrubej Albert, Dular Franci, France Marija, Kociper Stane, Bučinek Drago, Lorbek Ivan, Kristan Maks, Dravšnik Friderik, Štruc Rajko, Kotnik Konrad, Karaman Krešo, Markuš Marija, Debelak Mirko, Jelen Zvonko, Gregorič Janko, Tišler Franc, Ferjan Rado, Bricman Karel, Kašnik Ferdo, Tisnikar Jože, Mavrič Ivan, Egič Alojz.

Napis na grobnici:
V tej grobnici počivajo borci 1. POHORSKEGA BATALJONA, XI. UDARNE BRIGADE MILOŠA ZIDANŠKA, XIV. PROLETARSKE DIVIZIJE IN XVII. DIVIZIJE III. ARMADE JLA

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

EŠD 4181

Geografska določitev lege

Park herojev je urejen sredi naselja Slovenj Gradec, tik ob cerkvi sv. Elizabete.
Trg Svobode
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

1.10.1961

Umetnik / Umetnica

Zasnova: ing. arh. Branko Kocmut, izvedba: akademski kipar Stane Keržič, posvetilno besedilo: pisatelj France Filipič

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV za Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu