LoginJerenkovo znamenje

Foto: Mojca Štuhec 2011

Jerenkovo znamenje stoji ob cesti, kjer se precej veliko naselje Podgorje.

Vetkov križ - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Lepo oblikovano poznobaročno slopno znamenje je v Slovenj Gradcu edinstven primerek.

Vetkov križ - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Redek primer tako oblikovanega slopnega znamenja s konkavno izrezanimi vogali v zgornjem delu.

Vetkov križ - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Piramidalna s šintli krito slopno znamenje.

Vetkov križ - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Slopno znamenje iz 17. stoletja ima poleg polkrožnih poglobitev v spodnjem delu tudi globoko konkavno izrezane vse štiri vogalne nastavke.

Legenda, zgodovina, pravljica

Domačini mu pravijo kužno znamenje. Postavili bi ga naj predniki domačije Vetko.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

8008

Geografska določitev lege

Znamenje stoji pri domačiji Jerenk, Podgorje 1, severno od ceste Stari trg - Podgorje.
Podgorje
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

17. stoletje

Lastnik / Varuh

Karel Hovnik, Stari trg 117