LoginSpominska plošča pri Zagršniku

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča pri Zagršniku

Spominska plošča pri Zagršniku - Slika 1

Opis

Pravokotna spominska plošča s posvetilnim besedilom.

Legenda, zgodovina, pravljica

V zgornji pomladi 1945 je bil na območju pod Uršljo goro sedež oblastnega komiteja (OBKOM) in pokrajinskega odbora OF (PO OF) za Štajersko. Tu so načrtovali akcije za zadnji udarec proti okupatorju in ukrepe za prve dni v svobodi. 8. aprila 1945 je bil nad Lesnikom na Selah zbor aktivistov okrožja Dravograd, udeležilo se ga je okrog 150 predstavnikov iz okrajev Prevalje, Dravograd, Slovenj Gradec in Šoštanj. V pripravah so padli štirje partizani.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
TOD SO IZKRVAVELI
8.4.1945 PARTIZANI
MAGER FRANC 1.3.1923
ODER FERDINAND 30.5.1912
SADOVNIK FRANC 22.6.1922
SMOLAK JOŽE 14.3.1927

V SPOMIN IN SLAVO
VGRADIČA ZB NOV
SELE- VRHE

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Spominska plošča je pri Zagršniku na Selah.
Sele
2380 Slovenj Gradec

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Sele

Povezave k leksikonu