LoginKapelica ob Selčnici

Foto: Mojca Štuhec 2011

Pred kratkim obnovljena preprosta kapelica zaprtega tipa. Pri obnovi je popolnoma izgubila arhitekturno členitev, gre za grobo ometano celotno zunanjščino kapelice.

Kapelica ob Selčnici - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kip Marije v kapelici ob Selčnici.

Kapelica ob Selčnici - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podoba Srce Jezusovo v kapelici pri Selčnici.

Kapelica ob Selčnici - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Polkrožen vhod in poslikane niše na stranskih fasadah členijo kapelico z začetka 20. stoletja. V osrednji niši notranjščine je lesen kip sv. Jožefa z detetom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zgodba o nastanku kapele ni znana.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

15052

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti Vrhe - Sele, vzhodno ob potoku Selčnica.

Čas nastanka

prva četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh

Konečnik Nicolas, Vrhe 9