LoginKrižev pot

Foto: Mojca Štuhec 2011

1. postaja križevega pota Kristus obsojen na smrt.

Križev pot v Starem trgu - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

2. postaja k. p. Jezus vzame križ na svoje rame.

Križev pot v Starem trgu - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

7. postaja k. p. Kristus drugič pade pod križem

Križev pot v Starem trgu - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

8. p. k. Kristus tolaži Jeruzalemske žene.

Križev pot v Starem trgu - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

11. p. k. Kristusa pribijejo na križ.

Križev pot v Starem trgu - Slika 5

Foto: Mojca Štuhec 2011

13. postaja Kristusa snemajo s križa.

Križev pot v Starem trgu - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Trinajst kapelic kvadratnega tlorisa iz okoli 1790 z reliefi Kristisovega pasijona v notranjosti. Križev pot zaključujejo svete stopnice kot štirinajsta postaja. Kapelice imajo dvokapne strešice in polkrožno zakljčene portale. Glavne fasade krasijo ob straneh pilastri z razgibanimi kapiteli in angelskimi glavicami.
Baročno okrašene kapelice imajo poleg umetnostne tudi izjemno vedutno vrednost.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križev pot kot romarska pot med cerkvama sv. Radegunde in sv. Pankracija.

Križev pot je v krščanski ikonografiji označen s 14kanonsko določenimi prizori iz usodnega Kristusovega življenja, od sojenja pri Ponciju Pilatu do polaganja v grob v bližini Golgote - kraja Kristusove smrti na križu.
Prizori od Litostratosa do Golgote je bili navadno upodobljeni ob romarskih poteh, kjer so ob poti do vznožja hriba s svetiščem postavili kapelice "križevega pota", ki so poptnika spremljale skoti trpljenje do transcedenčnega doživetja ob koncu.

Obnova 13. postaje avgusta 2010, restavracijo je vodil ZVKDS OE MARIBOR, delo je izvedel akademski slikar Stojan Grauf.

Upodobljeni motivi / napisi

Baročni relifi prikazujejo postaje Kristusovega trpljenja.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

8012

Geografska določitev lege

Od cerkve sv. Radegunde do cerkve sv. Pankracija. Svete stopnice so v prizidku na južni strani cerkve.
Stari trg
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

ok. 1780

Umetnik / Umetnica

slovenjegraška kiparska delavnica J. J. Mersija.

Lastnik / Varuh

Župnija Stari trg pri Slovenj Gradcu

Povezave k leksikonu