LoginDetičnikova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica stoji severozahodno od domačije Detičnik, ob cesti mimo sv. Helene.

Detičnikova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica odprtega tipa, ki so ji stranski niši kasneje zazidali.

Detičnikova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Manjši kip Marije v kapelic, verjetno sekundaren.

Detičnikova kapelica - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapelica odprtega tipa iz 1860/70. V osrednji niši notranjščine je lesen Marijin kip.

Legenda, zgodovina, pravljica

Obnovljena pred 10 leti.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12324

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti severozahodno od domačije Detičnik, Graška Gora 13.
Graška gora 13
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

tretja četrtina 19. stol., 1860-1870

Lastnik / Varuh

Rožanc Franc