LoginSpominska plošča Karel Rotovnik-Gojko

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča Karel Rotovnik- Gojko

Spominska plošča Karel Rotovnik-Gojko - Slika 1

Opis

Pravokotna plošča s posvetilnim napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Karel Rotovnik - Gojko je bil doma z Legna. Pohorskemu bataljonu se je pridružil v začetku novembra 1942. To je čas med sedmim in enajstim novembrom, ko sta se Franc Rozman - Stane in komandant Pohorskega bataljona Rudi Mede-Groga s patruljo pridružila bataljonu. S to patruljo sta s slovenjgraškega območja prispela tudi dva novinca, in sicer Karel Rotovnik, po domače Plesnikov Gojko, nekdanji podoficir, doma z Legna pri Slovenj Gradcu, in Franci Duler, njegov znanec iz Pameč, slikarski pomočnik v Slovenj Gradcu. Franci Duler je padel 27. novembra 1942 blizu Ribnice na Pohorju.
Plesnikov Gojko je padel 17. januarja 1943 v Završah nad Mislinjo kot član patrulje Pohorskega bataljona. Pokopan je v Parku herojev v Slovenj Gradcu.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
V TEJ HIŠI SE JE RODIL
KAREL ROTOVNIK - GOJKO
BOREC HEROJSKEGA I. POHORSKEGA BATALJONA.
PADEL V BORBI 17.1.1943 V ŠT. VIDU NAD MISLINJEM.

Obč. Odbor ZBNOV Šmartno

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na fasado hiše domačije Plesnik, na Legnu.
Legen
2380 Slovenj Gradec

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Šmartno

Povezave k leksikonu