LoginFragment rimskega nagrobnika

Foto: Tomo Jeseničnik 2006

Fragment rimskega nagrobnika

Fragment rimskega nagrobnika - Slika 1

Opis

Odlomek lahko pripada nagrobni plošči z nišo ali pa je del stele, pod katerim lahko pričakujemo napis. Ohranjen je zgornji desni vogal. Reliefno je upodobljeno doprsje moža v tuniki, čez levo rame mu pada plašč. Pred poškodbo je bil ohranjen tudi levi zgornji vogal z upodobitvijo ženske glave. Površina je močno načeta ter sivočrno prevlečena, kar je najverjetneje posledica eksplozije.

Legenda, zgodovina, pravljica

Nagrobnik je bil menda najden v 19. stoletju. J.C. Hofrichter je leta 1861 objavil, da je bil v okolici Dobrove na »Jauschnigbergu« najden rimski kamen, ki ga je gospod baron pl. Czörnig spravil v svoji graščini Galenhof. Lahko bi šlo za gozdno območje Jevšnikovega brega južno od Dovž.
Do leta 1945 je bil vzidan v graščini Galenhof. Slovenjgraški župnik J. Soklič je spomenik po eksploziji graščine leta 1945 našel med razvalinami. Dal ga je vzidati v severno steno cerkve sv. Duha v Slovenj Gradcu.
Nošnja plašča tipa sagum je značilna za seversko in poznejše obdobje, pri čemer je sagum z resami (nacefranim robom) postal moden v času Septimija Severa. Žal zaradi obrušenosti kamna ni jasno ali je na obrazu upodobljena brada.

Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo. Katalog, Slovenj Gradec, 2006, str. 24.

Upodobljeni motivi / napisi

Marmorni nagrobnik je predstavljal doprsno podobo moža in žene v polkrožni niši.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Trg Svobode, Slovenj Gradec
Trg Svobode
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

Rimsko obdobje

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu