LoginNagrobna plošča za Kvinkta

Foto: Tomo Jeseničnik 2008

Nagrobna plošča za Kvinkta

Nagrobna plošča za Kvinkta - Slika 1

Opis

Manjkata zgornji in spodnji del vogala plošče iz belega pohorskega marmorja. V zgornjem delu je plošča prelomljena na dva dela a zlepljena. Napisno polje ima odklesano obrobje.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvotno najdišče ni znano. Do leta 1990 je bila vzidana v oltarju cerkve sv. Janeza Krstnika na Poljani, kjer so jo odkrili leta 1881. Od sprila leta 1992 se nahaja v lapidariju KPM v Slovenj gradcu (inv. Št. 2391).

Ime Atecina se pojavi le v tem primeru, po značilnem keltskem elementu ate- lahko ime uvrstimo med keltska. Tudi Viria je najverjetneje manj pogosto keltsko ime. Quinctus je pogosto latinsko osebno ime (cognomen). Tudi ime Sinomarus je sestavljeno keltsko ime, saj je njegov sestavni del element mar-, ki je tipičen element keltskih imen. Ime Teatus je v Onomasticonu (IV, 136) in pri Holderju (Sprachschatz II, 2023-2024) pomotoma zabeleženo kot Tutus.

Vir: Saša Djura Jelenko, Kamni govorijo. Katalog, Slovenj Gradec, 2006, str. 87.

Upodobljeni motivi / napisi

Quincto
Rudsci f(ilio) et
Atecinae
Sinomari f(iliae)
5 coniugi, p(arentes( et f(ilii) f(iliaeque)
et Viriae Taeti f(iliae).

Prevod:
Rudskovemu sinu, Kvinktu in ženi Atecini, Sinomarovi hčeri, (so postavili) starši ter sinovi in hčere ter Viriji, hčerki teta.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Najdišče Zagrad pri Prevaljah.
Glavni trg 24
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

Druga polovica 1. ali 2. stoletja

Lastnik / Varuh

Koroški pokrajinski muzej, enota Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu