LoginSpominska plošča na Partizanskem domu

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča na Partizanskem domu

Spominska plošča na Partizanskem domu - Slika 1

Opis

Kamnita plošča s posvetilnim napisom in izklesanimi podobami ljudi.

Legenda, zgodovina, pravljica

Komandant Franc Rozman-Stane je z vso pozornostjo spremljal borbeno delovanje Pohorskega bataljona. Bil je večkrat na obhodu po Mislinjski dolini in se zadržal pri nekaterih znanih partizanskih domačijah tudi na mislinjski strani Pohorja.
Na terenu se je srečeval z aktivisti OF in borci Pohorskega bataljona.
Na Partizanskem domu je vzidana tudi spominska plošča.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
V SVOBODI NAŠIH GOR,
PARTIZANSKIH LET SPOMIN
22.VII. 1955
POHORSKIM JUNAKOM

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Plošča je vzidana na Partizanskem domu, Gradišče 168
Gradišče 168
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

1953

Umetnik / Umetnica

Posvetilno besedilo: dr. Franc Sušnik

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu