LoginKapelica pri domačiji Anžič

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica je zelo preprosto poslikana z nabožnimi podobami.

Anžičeva kapela - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica stoji na dvorišču za domačijo Anžič ob gospodarskem poslopju.

Anžičeva kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica zaprtega tipa in pravokotnega tlorisa. Ima nenavadne dimenzije, je široka in plitka. Deluje boj kot znamenje, ker ne ustvarja notranjega prostora, ima le osrednjo večjo nišo.

Legenda, zgodovina, pravljica

Domačijo sestavljajo zidana, nadstropna hiša z začetka 17. stoletja, dvoje gospodarskih poslopij in kapelica. Hiši so leta 1929 spremenili zunanjost.
Gospodarsko poslopje in kapelica bi naj bila iz leta 1832, čeprav je na kapelica letnica 1882.

Vir: Register nepremične kulturne dediščine; Vrhe- Domačija Anžič EŠD 8055.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Domačija Anžič s kapelico stoji na križišču cest Slovenj Gradec - Ravne na Koroškem in Bukovska vas-Vrhe..
Vrhe 1
2380 Slovenj Gradcu

Čas nastanka

1832?, 1882

Lastnik / Varuh

Breznik Janez

Povezave k leksikonu