LoginSpominska plošča na domu kulture v Podgorju

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča na domu kulture v Podgorju

Spominska plošča na domu kulture v Podgorju - Slika 1

Opis

Pravokotna marmornata plošča s posvetilnim besedilom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvi partizanski streli v Mislinjski dolini so odmevali na območju Podgorja. To je bilo v začetku oktobra 1941. leta, ko so borci Pohorske čete prešli s Pohorja na Graško goro.
Skupina partizanov Pohorskega bataljona je v Podgorju 21. novembra 1942 zaplenila nekaj orožja, nemških uniform in streliva ter požgala občinski urad.
18. februarja 1944 je Zidanškova brigada napadla utrjeno orožniško postojanko, ki so jo Nemci imeli v osnovni šoli, in jo zažgala. To je bil dan, ko se je Štirinajsta prebijala na Pohorje.
Prebivalci KS Podgorje praznujejo krajevni praznik v drugi polovici avgusta. To je spomin na leto 1944, ko so pri Ajtniku na območju Šmiklavža organizirali skojevski tečaj: tedaj so ustanovili tudi partijsko celico tečajnikov. Po vojni so Podgorčani zgradili zadružni dom. Za slovenski kulturni praznik leta 1968 so ga lepo obnovili in preimenovali v dom kulture.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
V VELIKEM UPORU SLOVENSKEGA NARODA SO V LETIH 1941-1945 V BORBI ZA SBOVODO ŽRTVOVALI SVOJA ŽIVLJENJA BORCI:
ANDERLIČ SREČKO 1921-1944 / SOVINC IVAN 1928-1944
ANŽELAK SLAVKO 1926-1944 / SOVINC ALOJZ 1905-1945
ANŽEKAL VALENTIN 1913-1945 / SVEČKO JOŽEF 1920-1944
BARL JOŽEF 1923-1944 / ŠMON JOŽEF 1924-1944
CEVSAR IVAN 1927-1944 / ŠUMAH FRANC 1922-1945
ČAS MIRKO 1925-1945 / VERDNIK OSKAR 1921-1944
GREŠOVNIK IVAN 1919-1945 / ZBIČAJNIK JUSTIN 1925-1945
JELEN IVAN 1927-1944 ŽERTVE NACIZMA:
KNEZ IVAN 1925-1944 / ANDREJC NIKO 1909-1945
KNAP ANDRTEJ 1927-1945 / BERILNIK JOŽEF 1903-1945
KOROŠEC IVAN 1906-1945 / BERIČNIK JOŽEF 1929-1945
KOSTANJVEC FERDO 1914-1944/HUDOLIST FRANC 1903-1945
KRENKAR JOŽEF 1909-1945 / KANDUT FRANC 1926-1945
KRIŽEVNIK FRANC 1918-1944 / KNEZ GRANC 1888-1944
LEGNAR IVAN 1916-1945 / KOTNIK IVAN 1904-1944
MARZEL IVAN 1911-1945 / KOTNIK ELIZA 1898-1945
MIRKAC ADOLF 1919-1945 / LESNIK JOŽEF 1906-1942
OCVIRK ANTONIJA 1920-1944 / MRAKIČ ANTON 1881-1944
PAČNIK MARTIN 1914-1944 / MRAKIČ ANTON 1913-1945
PAČNIK KONDRAT 1924-1945 / MRAKIČ FRANC 1911-1945
PEČOVNIK FRANC 1924-1944 / MAROŠEK SIMON 1928-1945
PODSTENŠEK RAJKO 1927-1945 / PAJENK KAREL 1912-1944
POGOREVC MIHAEL 1908-1944/POTOČNIK AVGUST1921-1944
POHOVNIKAR ANTON 1915-1944 / SEŠEL JOŽEF 1930-1945
RAHTEN IVAN 1922-1944 / SKOBIR MARIJA 1921-1944
ROGINA ANTON 1900-14945 / STOPAR MARTIN 1931-1944
ROTOVNIK JOŽEF 1917-1944 / ŠMID ELIZABETA 1863-1942
VERČKOVNIK IVAN 1901-1944
SLAVA JIM!

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na fasado doma kulture v Podgorju.
Podgorje
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

1968

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Podgorje

Povezave k leksikonu