LoginSpominske plošče na gasilskem domu Stari trg

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominske plošče na gasilskem domu Stari trg

Spominske plošče na gasilskem domu Stari trg - Slika 1

Opis

Tri pravokotne marmorne plošče s posvetilnim besedilom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Stari trg je znan po bogati ljubiteljski kulturni tradiciji. Tu je globoko zakoreninjena slovenska narodna zavest. Nemški okupator je uničil arhiv kulturnega društva, tajnika pa za nekaj časa priprl. Knjige in igralske obleke je zažgal na dvorišču stare tovarne usnja, tudi tamburaške instrumente je uničil. Nemška policija je razdejala kulise in se naselila v dvorani.
Že od poletja 1941 je v Starem trgu delovala dobro organizirana skupina OF. Zbirala je oblačila, obutev, denar, orožje in širila ideje OF slovenskega naroda. Čeprav je bilo prepovedano, so nekateri skrivoma poslušali radijska poročila in se tako seznanjali z dogodki doma in po svetu. Zaradi neprevidnosti je prišlo do aretacij, zasliševanj, obsodb in deportacij v zloglasna taborišča. V Auschwitzu je umrl Franc Konečnik že leta 1942, v Mauthausnu pa Maks Golob 1944. leta. Sedem družin so izgnali na Hrvaško in v Srbijo. Za domovino in svobodo je Stari trg z okolico žrtvoval 32 življenj: 22 borcev, 9 žrtev fašističnega nasilja in enega talca. Spominske plošče so vzidane na glavni fasadi gasilskega doma.
Krajevna skupnost Stari trg je razglasila 22. julija za krajevni praznik, to pa je hkrati tudi dan vstaje slovenskega naroda.
Krajevna skupnost Stari trg je pobratena s KS Kumrovec.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na prvi plošči:
ŽRTVE
KONEČNIK FRANC
BRITOVŠKE ANTONIJA
GOLOB MAKS
HUDOLIST MAKS
KNEZ JOŽE
MARKUŽ MARIJA
RUPREHT IVAN
VOGLER JOŽE
VERČON FRANJO
TALEC
VERČON ZLATKO

Napis na drugi plošči:
BORCI
PLEŠNIK ANTON / MIRKAC MARTIN
AREH STANKO / MIRKAC ADOLF
APAČNIK FRANC / MEH FRANC
APŠNER FRANC / POCAJI FRANC
GAMS SLAVKO / PUST IVAN
GAMS ALFONZ / PENŠEK VINKO
GREBENC RAJKO / REPAS MAKS
HERMAN MIHA / REPAS ALOJZ
KAŠNIK IGNAC / REPAS FRANC
KRANČAN STANKOŽ / ŠPES JURIJ
KOTNIK JOŽE / VOGLER MIHA


Napis na tretji plošči:
STARI TRG Z OKOLICO SE OB 20-LETNICI VSTAJE
SPOMINJA PADLIH DOMAČINOV V NOB
KDOR UMRE ZA DOMOVINO JE ŽIVEL DOVOLJ
1961

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Plošče so pritrjene na fasadi gasilskega doma v Starem trgu 51, Slovenj Gradec
Stari trg 51
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

1961

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu