LoginSpominska plošča Francu Pavliču

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča Francu Pavliču

Spominska plošča Francu Pavliču - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča Francu Pavliču

Spominska plošča Francu Pavliču - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Spominska plošča je pravokotne oblike in je narejena iz granita. Na njej je vklesan spominski napis.

Legenda, zgodovina, pravljica

Spominska plošča je pritrjena poleg križa, ki označuje trinajsto postajo križevega pota na Homec: »Jezusa snamejo s križa in ga položijo v naročje Marije.«

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči se glasi:
V TEJ CERKVI JE PREJEL MISIJONSKI KRIŽ 8.10.2000
FRANC PAVLIČ C.M.
1965 – 2005
UMRL V MISIJONU V BOLIVIJI
»KARKOLI STE STORILI ENEMU IZMED TEH MOJIH NAJMANJŠIH BRATOV, STE STORILI MENI« MT 25,40
ŽUPLJANI ŠMARTNA 2005

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na zunanjo fasado cerkve Marije Pomagaj na Homcu
Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

2005

Lastnik / Varuh

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Povezave k leksikonu