LoginPartizansko grobišče

Foto: Vinko Skitek 2011

Partizansko grobišče

Partizansko grobišče - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Partizansko grobišče

Partizansko grobišče - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Marmornat visok pravokotnik predstavlja skupni grob osemindvajsetih partizanov XIV. divizije, padlih 1944 na Graški gori, ob njem 28 granitnih točk z napisi.

Legenda, zgodovina, pravljica

Tudi Šmiklavški gozdovi in ljudje so dajali varno zavetje borcem partizanskih enot in aktivistom OF. Med drugimi je znana partizanska domačija Lakovnik, kamor so se od 1941. leta stekale poti pohorskih in šaleških partizanov in aktivistov OF. Pri njih so se ustavljali borci Pohorskega bataljona. 7. novembra 1942 sta se pri Lakovnikovih oglasila komandant Franc Rozman- Stene in Rudi Mede- Groga. Komandantu Stanetu so takrat izročili 20.000 RM (nemških mark), za kar so dobili obveznico Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet z datumom 26.11.1942 in s pečatom štaba 2. grupe odredov.
Zadnjega novembra 1942 sta bila pri Lakovnikovih komandant Franc Rozman- Stane in politični komisar Dušan Kveder-Tomaž.
V Šmiklavžu je v stari Jugoslaviji župnikoval in ljudsko-frontno deloval Jože Lampret, doma iz Šoštanja. Na Štajersko in med svoje znance se je vrnil kot partizan in verski referent v 14. diviziji. »V Šmiklavžu smo šli v znano partizansko hišo. Ženske so imele kup novic. Pravile so tudi, da naš divizijski referent mašuje po gorah in vnema ljudi za narodnoosvobodilno borbo.«
Na vaškem pokopališču je pokopanih 28 borcev 14. divizije: padli so v februarskih dneh in pozneje v letu 1944 na Graški gori- gori jurišev, med njimi tudi priljubljeni kapetan bataljona Šercerjeve brigade- Lado Mavsar- Ronko, narodni heroj.
28 granitnih kock na grobišču je 28 znamenj- spomin na padle.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
NA TEM KRAJU SO POKOPANI PARTIZANI
PADLI V BORBI ZA OSVOBODITEV DOMOVINE 1944.1945
NARODNI HEROJ LADO MAVSAR- RONKO
SREČKO ANDERLIČ
FRANC BREGAR
ANTON HUDOLES
FRANC KRIŽEVNIK
ADOLF MIRKAC
ALOJZ SAVINC
JOŽEF BARL
JOŽEF BERIČNIK
JOŽEF KRENKAR
IVAN MARZEL
JERNEJ OGRIZEK- ILIJA
JANEZ ZLATOPER
IMENA OSTALIH 15 PARTIZANOV SO NEZNANA

VARUJTE MIR IN SVOBODO
ZANJU SMO ŽRTVOVALI SVOJA ŽIVLJENJA
1965

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

EŠD 4184

Geografska določitev lege

Grobnica je postavljena na severovzhodnem delu pokopališča v Šmiklavžu.
Šmiklavž
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

10.10.1965

Umetnik / Umetnica

Zasnova: ing. arh. Branko Kocmut

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu