LoginČrnivnikov kozolec

Foto: Mojca Štuhec 2011

Štiriokenski kozolec z opečno dvokapno streho, ki ga v strnjeni liniji podaljšuje enojni kozolec.

Črnivnikov kozolec - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Črnivnikov kozolec sodi k domačiji Golavabuka 7, kamor sodijo še preužitkarska hiša, stanovanjski objekt z industrijskim ter kapelica.

Črnivnikov kozolec - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Lesen štiriokenski kozolec z opečno dvokapno streho je bil zgrajen konec 19. stol. V strnjeni liniji ga podaljšuje enojni kozolec.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kozolec se je uporabljal za sušenje sena.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

8026

Geografska določitev lege

Pri hiši Golavaboka 7. V okviru kmečke domačije, ob lokalni cesti Tomaška vas - Golavabuka.

Čas nastanka

19. stoletje

Lastnik / Varuh

Detečnik Ivan