LoginKapelica pri domačiji Jevšnik

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica ob poti skozi Legen na Kope, stoji ob zapuščeni domačiji Jevšnik. V kapelici je Križani v rožnem vencu.

Jevšnikova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Preprosta arhitektura kapelice.

Jevšnikova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podobica Matere Božje v majhni niši nad vhodom v kapelico.

Jevšnikova kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Podoba svetnika v kapelici.

Jevšnikova kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Letnica 186?

Jevšnikova kapelica - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Preprosta kapelica zaprtega tipa, brez arhitekturnih poudarkov, razen majhne plitke niše nad polkrožnim vhodom v kapelico. Kapelico zaključuje poligonalna apsida.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zgodba o nastanku kapele ni znana.

Upodobljeni motivi / napisi

V kapelici leseni Križani v rožnem vencu, na straneh poslikavi s svetniki. Na pročelju Mati Božj v niši.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kapelica stoji med cesto proti Kopam in domačijo Jevšnik, Legen 154.
Legen 154
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh

Strmčnik Franc