LoginRadoslovnikova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Nova kapelica na starem mestu, med mladima lipama.

Radoslovnikova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Gola ometana nova kapelica z enako stavbno členitvijo kot jo je imela stara kapelica.

Radoslovnikova kapelica - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica zaprtega tipa je iz leta 1920. Fasade členi segmentno zaključen vhod s poudarjenim trikotnim zaključkom in šivanimi vogali.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pred tremi leti je go. Popič kupil posestvo, kjer si trenutno postavlja hišo ob starem gospodarskem poslopju. Podrl in na novo postavil tudi kapelico. Ni več tudi lip, med katerima je stala stara Radoslovnikova kapelica.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12346

Geografska določitev lege

Kapelica stoji južno od domačije Radoslavnik, Podgorje 152.
Podgorje 152
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

prva četrtina 20. stol., 1920

Lastnik / Varuh

Zvonko Popič