LoginSpominska plošča: Avgust Kranjc-Marjan

Foto: Vinko Skitek 2011

Spominska plošča: Avgust Kranjc-Marjan

Spominska plošča: Avgust Kranjc-Marjan - Slika 1

Opis

Pravokotna marmornata plošča s posvetilnim napisom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Avgust Kranjc-Marjan se je rodil 1914. na Brdah. Osnovno šolo je končal v Šmartnu, enoletno kmetijsko šolo pa v Šentjurju.
Okupator je prisilno mobiliziral Avgusta in brata Franca. Ko je bil Avgust na dopustu, se ni vrnil v nemško vojsko. Pridružil se je narodnoosvobodilnemu boju. Sestri sta morali skozi zloglasno taborišče Ravensbrück.
Marjan je bil tesarski delavec, nekaj časa sekretar mislinjsko-vitanjskega odbora OF in referent za prehrano pri okrajnem odboru OF Slovenj Gradec. Iz ohranjenih zapisnikov lahko razberemo, da je Marjan 1. februarja 1945 pisno sporočil vsem »gospodarskim poročevalcem krajevnih odborov OF«, da je treba zbirati hrano, obutev in oblačila za našo vojsko in zbrano hraniti v suhih bunkerjih, ki jih je treba graditi še naprej. To delo je potrebno, ker »številčna moč naše vojske raste, zato naraščajo tudi potrebe po hrani«.
Nemci so ga presenetili, ga ujeli in 3. marca 1945 ustrelili v Mariboru.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
PARTIZANSKA DOMAČIJA PRI KRIVCU
DOM AVGUSTA KRANJCA-MARJANA
AKTIVISTA IN SEKRETARJA
MISLINJSKO-VITANJSKEGA OKRAJA OF
USTRELJEN KOT TALEC 3.3.1945

OBČANI MISLINJSKE DOLINE 1975

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na fasado hiše na domačiji Krivec, Brda 18.
Brda 18
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

1975

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB Šmartno pri Slovenj Gradcu

Povezave k leksikonu