LoginGabrovnikova kapela

Foto: Vinko Skitek 2011

Gabrovnikova kapela

Gabrovnikova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Freska sv. Jožefa

Gabrovnikova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Zidana kapela spada med kapele zaprtega tipa. Pokriva jo dvokapna streha prekrita s strešno opeko. Na zunanji strani kapele sta dve polkrožno oblikovani stenski niši, podobni pa sta tudi v notranjosti. Osrednja polkrožno oblikovana niša je zaprta z oknom. Vhod v kapelo je polkrožno obokan in ga zapirajo kovana železna vrata.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na tem mestu je že leta 1825 stalo leseno znamenje, po vsej verjetnosti križ, ki so ga kasneje nadomestili z zidanim znamenjem. Kasneje so znamenje zaradi dotrajanosti in zelo močvirnega terena podrli in nekaj deset metrov vstran postavili to kapelo. Po pričevanju domačih bi se naj na tem mestu, pri padcu z drevesa, smrtno ponesrečil Gabrovnikov hlapec.

Vir: Franciscejski kataster za Štajersko 1825, C519 Vrhe pri Slovenj Gradcu; Marija Skitek, 11.2.2011.

Upodobljeni motivi / napisi

Kapela je na zunanji strani poslikana z rumeno in zeleno barvo. Obe zunanji niši sta ne poslikani. V levi notranji niši je naslikana podoba sv. Jožefa, na desni pa podoba device Marije. V trikotnem zatrepu nad vhodom je naslikan motiv cvetja in keliha s hostijo, na vrhu katere je naslikan majhen križ. Na hrbtni strani kapele je z izbočenim reliefom upodobljen križ. V osrednji niši se nahaja kip srca Jezusovega.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kapela stoji na domačiji Gabrovnik na Vrhah 28, Slovenj Gradec.
Vrhe 28
2380 Slovebnj Gradec

Lastnik / Varuh

Juvan Zvonko

Povezave k leksikonu