LoginSpomenik ing. Rado Iršič-Gregl

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik ing. Rado Iršič-Gregl

Spomenik ing. Rado Iršič-Gregl - Slika 1

Opis

Bronasti doprsni kip narodnega heroja ing. Rada Iršič-Gregl, stoji na marmornatem kvadratnem podstavku.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ing. Rado Iršič-Gregl (1910-1941), narodni heroj. Rojen je bil v napredni slovenski družini v Mislinji, mati je umrla v taborišču 1942. leta, brat Stanko pa je padel kot talec spomladi istega leta.
Rado Iršič je dobro poznal domače razmere. Zanimala so ga socialna vprašanja in življenje preprostega človeka in rudarja
Iršič je bil osrednja osebnost narodnoosvobodilnega boja v gornji Mislinjski dolini. Ilegalno je nekaj časa prebival pri Štiblerjevih v Šmartnu pri Slovenj Gradcu. Po njegovem odhodu je delo nadaljevala Čebularjeva skupina.
Po partijski direktivi je julija 1941 odšel v Maribor. Postal je član pokrajinskega odbora OF za Štajersko in član okrožnega komiteja Maribor. Vzdrževal je stike z odporniškim gibanjem v okolici Radgone in v Prekmurju. Bil je izdan: padel je 12. decembra 1941. Po ing. Radu Iršiču, narodnemu heroju, so poimenovali osnovno šolo v Mislinji, v avli pa odkrili doprsni kip.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
NARODNI HEROJ, INŽ. RADO IRŠIČ, GREGL.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kip stoji v spominskem parki herojev v centru Slovenj Gradca za cerkvijo sv. Elizabete.
Trg Svobode
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

1967

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu