LoginGostenčnikova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Gostenčnikova kapelica stoji severno od ceste med domačijo Gostenčnik in sv. Rokom.

Gostenčnikova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Naslikan zastor, kulisa pod katero je stal kip Marije z detetom med svetnikoma in angelom. Na stranskih stenah sta podobi sv. Frančiška Asiškega in Jožefa.

Gostenčnikova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Bog oče na freski na stropu kapelice.

Gostenčnikova kapelica - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapelica zaprtega tipa s polkrožno zaključeno odprtino, ki jo nosita polstebra. Tloris kapelice je kvadraten, zato tvori kapelica globlji prostor, v kateri je umetelno poslikan kot kulisa h kipom, ki so krasili kapelico. Pred letom 2002 so v kapelici bili kip Marije z detetom, sv. Boštjan, angel in sv. Rok, ki pa potem bili ukradeni.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica stoji v območju dediščine domačije Gostenčnik, Sele 22, kjer je poleg stare kmečke hiše še preužitkarska hiša, gospodarsko poslopje in še ena kapelica v križišču, kjer se zavije k domačiji Gostenčnik.

Upodobljeni motivi / napisi

Kip Marije z detetom, svetnika in angel so bili leseni, verjetno iz lipovine.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Pašnik na robu gozda, severno od domačije in kapelice Klančnik, nad cesto proti sv. Roku.
Sele 22
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

druga polovica 19. stoletja

Lastnik / Varuh

Svetina Marija