LoginBreznikova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelo Breznik členi veliko trikotno čelo, velik polkrožno zaključen vhod, ki ga zapirajo kovana dvokrilna vrata, ter celotno kapelico krona lesen zvonik.

Breznikova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica stoji na križišču cest Slovenj Gradec-Podgorje ter Žabja vas-Zgornja vas.

Breznikova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Fraska na stropu kapelice svete Družine.

Breznikova kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kipec Marije z Jezusom v Breznikovi kapelici.

Breznikova kapelica - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Kapelica zaprtega tipa z dvokapno streho in leseno zvonico na slemenu je bila postavljena 1900. Poslikano notranjščino dopolnjuje velik kip Marije z detetom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelico so postavili za časa Marije Terezije, pred postavitvijo cerkve v Podgorju.
Postavljena je bila, da bi kmetom varovala pridelke na njivah ob hudi uri.
Breznikova kapelica ima celo zvonec in zvonik, ki bi ga naj darovala Marija Terezija. Ta zvon bi naj privezali leta 1771, a so ga kasneje ukradli.
Kapelica je bila obnovljena 1981, leta 2003 blagoslovljena.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12338

Geografska določitev lege

Kapelica stoji na križišču, vzhodno od domačije Breznik, Podgorje 81.
Podgorje
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

prelom 19. stol. in 20. stol., 1900

Lastnik / Varuh

Štumpfel Milan