LoginKrištofova kapela

Foto: Vinko Skitek 2011

Krištofova kapela

Krištofova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Krištofova kapela

Krištofova kapela - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2011

Podoba sv. Ane kako uči svojo hčer Marijo.

Krištofova kapela - Slika 3

Foto: Vinko Skitek 2011

Podoba sv. Antona Padovanskega

Krištofova kapela - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Kapela ima pravokotno tlorisno obliko in jo pokriva dvokapna streha prekrita s strešno opeko. Na obeh zunanjih stranskih stenah ima neogotsko oblikovani stenski niši, ki sta poslikani. Neogotsko je oblikovan tudi vhod v kapelo, ki ga zapirajo kovana železna vrata. Sprednji del kapele stoji na dveh lepo oblikovanih stebrih, ki sta narejena po vzoru jonskih stebrov iz Grčije.

Legenda, zgodovina, pravljica

Lastnik Karel se je v težki bolezni zaobljubil pri sv. Krištofu, da če mu pomaga, mu postavi kapelo. Kapelo je res postavil leta 2008.

Vir: Vrabič, 2011.

Upodobljeni motivi / napisi

V trikotnem zatrepu kapele je naslikano božje oko. Na levi zunanji niši je naslikana podoba sv. Antona Padovanskega, na desni pa podoba sv. Ane kako uči svojo hčer Marijo. V notranjosti kapele je na desni strani pritrjeno razpelo, v osrednji polkrožno oblikovani zidni niši je naslikana pokrajina z reko in pred njo je na oltarni mizi postavljen kip sv. Krištofa, ki prečka reko.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kapela stoji na travniku hiše v Tomaški vasi 26 ob cesti.
Tomaška vas 26
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

2008

Umetnik / Umetnica

Gospa I.R. Pušnik

Lastnik / Varuh

Jeseničnik Karel

Povezave k leksikonu