LoginKapelica pri cerkvi Marije Pomočnice na Homcu.

Foto: Mojca Štuhec 2011

Romarska cerkev na Homcu in kapelice so priljubljena sprehajalna točka ne daleč od Šmartnega kot tudi Slovenj Gradca.

Kapelica pri cerkvi Marije Pomočnice na Homcu. - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica SZ je bila prvotno tudi kapelica - zadnja postaja Križevega pota.

Kapelica pri cerkvi Marije Pomočnice na Homcu. - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Osrednji motiv v kapelici je božji grob.

Kapelica pri cerkvi Marije Pomočnice na Homcu. - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Poslikava na stropu v kapelici.

Kapelica pri cerkvi Marije Pomočnice na Homcu. - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Kapelica pravokotnega tlorisa s štirikapnico z zvonikom. Na stranski fasadi polkrožno zaključeni okni, na glavni polkrožen vhod. Ob vhodnem loku sta naslikana angela, v notranjosti je naslikan Božji grob. Prvotno ena od postaj križevega pota.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica stoji na zaščitenem območju spomenika Marijine cerkve na Homcu. Gre za romarsko podružnično cerkev baročnega sloga z bogto kiparsko oltarno opremo (delo kiparja Mersija). Na tm območju okoli cerkve oziroma njenega kamnitega obrambnega zidu so tri kapelice; ta na SZ strani, na SV ter kapelica sv. Jožefa severno od cerkve.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

8000

Geografska določitev lege

Kapelica stoji severozahodno od cerkve Marije Pomočnice na Homcu.

Čas nastanka

19. stoletje

Lastnik / Varuh

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu