LoginParbilova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Parbilova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Parbilova kapelica - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelica, pokrita z dvokapno opečno streho je bila zgrajena v drugi polovici 19. stoletja. Členi jo segmentno zaključen vhod ter niši na stranskih fasadah. Preprosto odprto kapelico členijo jasni arhitekturni elementi, ki so trenutno skoraj ne razpoznavni.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zapuščena podoba Parbilove kapelice, ki stoji na robu pašnika nad cesto skozi Golavabuko.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12321

Geografska določitev lege

Kapelica stoji jugozahodno od domačije Parbil, Golavabuka 35.
Golavabuka 35
2383 Šmartno pri Slovenj Gradec

Čas nastanka

druga polovica 19. stol.

Lastnik / Varuh

Kaudnik Miran