LoginKimbezova kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kimbezova kaplica stoji ob vzhodno ob domačiji.

Kimbezova kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Arhitekturna členitev pročelja Kimbezove kapelice.

Kimbezova kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kimbezov kapelica

Kimbezova kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kimbezova kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kimbezova kapelica

Kimbezova kapelica - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Kapelica z dvokapno opečno streho je iz leta 1931. Členi jo polkrožen vhod z nišama na stranskih fasadah. V notranjosti je Marijin kip.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zgodba o nastanku kapele ni znana.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12319

Geografska določitev lege

Kapelica stoji vzhodno od domačije Kimbez, Golavabuka 42.
Golavabuka 42
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

1931

Lastnik / Varuh

Posrpnjak Andrej