LoginGortnerjeva kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Gortnerjeva kapelica na ovnki ceste na Homec.

Marijina kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Gortnejeva kapelica je imela prvotno lepo pobarvano pročelje.

Marijina kapelica - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2

Kip Marije z detetom v kapelici.

Marijina kapelica - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Motiv iz kristološke ikonografije v Gortnerjevi kapelici.

Marijina kapelica - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Motiv iz kristološke ikonografije v Gortnerjevi kapelici.

Marijina kapelica - Slika 5

Foto: Mojca Štuhec 2011

Z barvnim ometom poudarjeni arhitekturni elementi stavbe; vogali, lok nad vhodno odprtino, trikotni zaključek na pročelju itd.

Marijina kapelica - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Kapelica z ohranjeno profilacijo s konca 19. stoletja ima polkrožno zaključen vhod. V poslikani notranjosti je lesen kip Marije z detetom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Med 1740 in 1750, so povezali homško cerkev, ki je postala pomembna romarska pot, z grobno kapelo na šmarškem pokopališču, tako da so med njiju postavili 14 postaj Križevega pota. Ta kapela je bila del tega križevega pota. Nekaj let nazaj so ponovno postavili križev pot k romarski cerkvi na Homcu, ki se začne ravno pri tej kapeli.

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina. Zbornik, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 202; Anton Rataj, nadžupnik in dekan nadžupnije Šmartno pri Slovenj Gradcu, 2011.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12350

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti, jugovzhodno od domačije Gortner, Šmartno pri Slovenj Gradcu 212.
Šmartno pri Slovenj Gradcu
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stol.

Lastnik / Varuh

Avberšek Marija

Povezave k leksikonu