LoginKapelica ob cesti na Anski vrh

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica s Križanim ob cesti na Anski Vrh.

Kapelica ob cesti na Anski vrh - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kapelica ob cesti Pameče - Anski Vrh.

Kapelica ob cesti na Anski vrh - Slika 2

Foto: Mojca Štuhec 2011

Baročna skulptura Križanega v kapelici.

Kapelica ob cesti na Anski vrh - Slika 3

Foto: Mojca Štuhec 2011

Votivna podoba cerkve sv. Ane, podoba nakazuje smer proti cerkvi.

Kapelica ob cesti na Anski vrh - Slika 4

Foto: Mojca Štuhec 2011

Kristusova podoba na levi stranici kapelice.

Kapelica ob cesti na Anski vrh - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Kapelica ob cesti od Pameč proti Anskem Vrhu je pravokotnega tlorisa s dvoakpno streho, členijo jo potlačeno polkrožno zaključeni portal nad katerim je v trikotnem fasadnem čelu prisotna slepa niša kvadrataste oblike. Fasado brez talnega zidca obteka tanek profiliran venčni zidec. V notranjosti se nahaja baročna plastika Križanega iz 18. stoletja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelica predstavlja pomemben prostorski element širšega cerkvenega območja.

Upodobljeni motivi / napisi

Poslikava v kapelici za Križanim in zunaj na stranicah je kasnejša. Verjetno je nastala ob zadnji obnovi, ki je bila izvedena po letu 2000.
Na desni strani je podoba cerkve sv. Ane in na levi strani podoba Kristusega obličja.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

8007

Geografska določitev lege

Kapelica stoji na križišču lokalnih cest Pameče - Anski vrh in Pameče - Trbonje, vzhodno od cerkve sv. Ane.

Čas nastanka

konec 19. stoletja

Lastnik / Varuh

Podatek o lastniku ni javen.