LoginKrižev pot na Homec

Foto: Vinko Skitek 2011

Gortnerjeva kapela, 1. postaja križevega pota

Križev pot na Homec - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2011

Leseni križi so od 2. do 9. postaje križevega pota

Križev pot na Homec - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2011

Kaple sv. Družine je 10. postaja križevega pota

Križev pot na Homec - Slika 3

Foto: Vinko Skitek 2011

12. postaja križevega pota

Križev pot na Homec - Slika 4

Foto: Vinko Skitek 2011

Kapelica Vstalega zveličarje je 14. postaja kriuževega pota

Križev pot na Homec - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Križev pot je sestavljen iz štirih kapel in desetih lesenih križev. Na vsaki postaji je pritrjena majhna kvadratna ploščica na kateri je upodobljena skrivnost in rimska številka te postaje. Kapele so zidane, križi pa so leseni in jih pokriva preprosta dvokapna streha iz pločevine.

Legenda, zgodovina, pravljica

Med 1740 in 1750 je dal župnik Schrekinger postaviti 14 kapel križevega pota, ki so povezale homško cerkev Marije Pomagaj, ki je postala pomembna romarska pot, z grobno kapelo na šmarškem pokopališču ob župnijski cerkvi sv.Martina. Ker se veliko kapel od prvotnega križevega pota ni več ohranilo, saj so jih v preteklosti podrli zaradi izgradnje cest so nekaj let nazaj ponovno postavili križev pot k romarski cerkvi na Homcu, ki pa je precej krajši od prvotnega. Od prvotnega križevega pota so ohranjene naslednje kapele: Kapela vstalega zveličarja na 14.postaji, kapela sv.Družine pri kateri je danes 10.postaja, Gortnerjeva kapela pri kateri je danes 1.postaja in verjetno tudi Križeva kapela sredi vasi Šmartno, ki pa ni zajeta v sedanji križev pot. Tako tvori prvo postajo križevega pota Gortnerjeva kapela, od druge do devete postaje so postavljeni leseni križi, deseta postaja je kapela sv.Družine, enajsta postaja je pri Hladinovi kapeli, dvanajsto postajo sestavljajo trije križi, kot podoba kalvarije, trinajsto postajo tvori lesen križ pritrjen na fasado cerkve na Homcu ob katerem je spominska plošča v Boliviji umrlem slovenskem misijonarju Francu Pavliču, štirinajsto postajo pa tvori kapela vstalega zveličarja.

Vir: Jože Curk, Mislinjsko ozemlje - kulturna pokrajina.Zbornik, Slovenj Gradec in Mislinjska dolina I, Slovenj Gradec, 1995, str. 202; Anton Rataj, nadžupnik in dekan nadžupnije Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Upodobljeni motivi / napisi

Na kvadratnih kovinskih ploščicah so upodobljene skrivnosti kristusovega trpljenja.

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Križev pot se nahaja ob cesti in poteka skozi gozd do cerkve Marije pomagaj na Homcu.
Šmartno
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

1740 – 1750, obnovljen okoli leta 2000

Lastnik / Varuh

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu

Povezave k leksikonu