LoginRjavčev križ

Foto: Vinko Skitek 2010

Rjavčev križ

Rjavčev križ - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Rjavčev križ

Rjavčev križ - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Dokaj velik lesen križ stoji na dvorišču domačije. Križ ima leseno nebo. Streha je valovita in krita z eternitom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Po pripovedovanju Rjavčeve gospodinje se je moralo na tem mestu zgoditi nekaj hudega. Kakor pravi, so ob prihodu njihove družine v ta kraj našli na tem kraju star propadajoči križ. V začetku petdesetih let 20. stoletja so križ temeljito obnovili. Vse ohišje križa je novo, križani pa obnovljen. Križ bi naj naredil stari Lauko, dedi ali oče danes tudi že starega Lauka, tistega, ki je bil muzikant in dirigent. Sicer pa je med možnimi avtorji tega križa tudi stari Zojsnik, Waltlovega rodu, ki je bil dober muzikant in je baje delal najboljše kolovrate, bil pa je tudi prvi fotograf v teh krajih. Za križ Rjavci zelo lepo skrbijo vse od dneva, ko so prišli sem.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Križ stoji na domačiji Rjavec, Sv. Primož nad Muto 59.
Sv. Primož nad Muto 59
2366 Muta

Čas nastanka

Obnovljen okoli 1950

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Rjavec

Povezave k leksikonu