LoginPrimoževa kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Primoževa kapela

Primoževa kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Primoževa kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapela je zidana in ima na zunanji strani dve niši. V notranjosti je polkrožno obokana in vhod v notranjost zapira lepo oblikovana železna mreža. Pokriva jo dvokapna streha pokrita s »šitlni«

Legenda, zgodovina, pravljica

Ta kapela je nekdaj stala sredi polj, saj je dokazano, da je tu stala že leta 1914 po zunanjosti enaka kot danes, le streho so kot v večini primerov nekoliko povečali, da bolje zaščiti zidove. Do te kapele je svoj čas šla procesija po vrhu in med šolo, Primožem in Herkom, obrnila proti križu, ki je stal precej nižje, in se vrnila v cerkev. (Pre)dolga pot bi rekli danes.
Kapela je bila obnovljena na pobudo planincev iz PD Maribor (J. Pajman). Kapelo sta nato dala leta 1988 temeljito obnoviti Frida in Nantl, gospodarja na Primoževi domačiji. Obnova je bila temeljita, saj omembo zaslužijo lepe poslikave in sploh z občutkom estetike izdelan sleherni kos ostrešja, vratic in vsega drugega. Celo lovska preža v bližini nekako spada v celovitost tega prelepega okolja.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

V notranjosti kapele je freska Svete družine. Pod njo je napis: SVETA MARIJA MATI BOŽJA, PROSI ZA NAS.
Na levi notranji steni je freska sv. Janeza Krstnika. Pod njim je napis: PRENOVLJENA 1988, NA POBUDO J. PAJMAN (zadnja vrstica ni več vidna). Na desni pa je freska sv. Martine. Pod njo pa napis: PRENOVILI FERDO IN FRIDA ČREŠNIK.
V podstrešnem trikotniku je freska Boga očeta z dvema angeloma.
Na zunanji desni strani je naslikana podoba sv. Izidorja, na zunanji levi strani pa podoba domačega patrona sv. Jerneja. Zadnjo zunanjo stran krasi križ z napisom: »Sveti križ nebeški ključ«.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kapela stoji na polju domačije Primož v zaselku Sv. Jernej nad Muto 35.
Sv.Jernej nad Muto 35
2366 Muta

Čas nastanka

Pred 1914, 1988 obnovljena

Lastnik / Varuh

Črešnik Ferdo

Povezave k leksikonu