LoginPerničnikova kapela

Foto: Kristl Valtl 2011

Perničnikova kapela

Perničnikova kapela - Slika 1

Opis

Nekoliko skromnejša zidana kapela. Ima dve zunanji, neposlikani niši. Notranji prostor zapirajo lesena vrata. Streha je dvokapna in krita z eternitom.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapela je grajena tako, da je z zadnjim delom naslonjena v breg. Kapelica je bila v preteklosti tik ob cesti, današnja cesta pa je precej niže.
Zadnji skrbnik Maks Galer je zamenjal streho iz šitlnov za obstojnejšo eternitno kritino. Še vedno pa deluje toplo, usklajeno v zelenem okolju njiv in travnikov in je nekakšen nemi varuh hiše.

Vir: Kristl Valtl, Kapelice, cerkve in drugi kulturni spomeniki na območju občine Muta, tipkopis, Muta, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

V trikotnem zatrepu nad vhodom v kapelo je naslikan Bog Oče.

Občina

Muta

Geografska določitev lege

Kapela stoji ob nekdanji poti na domačijo Perničnik, Pernice 40.
Pernice 40
2366 Muta

Čas nastanka

Ni znano.

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Perničnik

Povezave k leksikonu